Voit tulla meille Kelan myöntämiin vaikeavammaisten avoterapioihin.


Fysioterapian tarkoitus on parantaa tai turvata itsenäistä toiminta- ja liikuntakykyä.
Fysioterapian erityismuotoina ovat

  •     allasterapia
  •     lymfaerapia


Vaikeavammaisen lapsen tai nuoren terapiassa voidaan tarvita vanhempien ohjauskäyntejä, jotka voidaan tarpeen mukaan toteuttaa perheessä, hoitoyhteisössä, päiväkodissa tai koulussa.

Yleensä terapia järjestetään terapeutin vastaanotolla, mutta se voidaan toteuttaa myös esim. kuntoutujan kotona, koulussa tai päiväkodissa. Tämä on mahdollista esim. kun kuntoutus ja harjoitukset halutaan siirtää arjen toimintoihin tai kun kuntoutujan terveydentila on huono ja matkustaminen terapiaan olisi kohtuuttoman rasittavaa.

 

http://www.kela.fi/vaikeavammaisten-laakinnallinen-kuntoutus_avoterapiat
http://www.kela.fi/documents/10180/734866/Kelan+avoterapiastandardi+voimassa+2015+alkaen+fi.pdf