Kyllä voi tulla, terapiaa voidaan toteuttaa vastaanotolla, kotikäynteinä, päivähoitopaikoissa tai altaalla.

Fysioterapia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kuntoutujan kanssa.