Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan fysioterapian tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä. Niitä ovat esimerkiksi virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat, emättimen laskeumat ja lantionpohjan kiputilat.

Positiivista vaikutusta

Lantionpohjan lihaksiston harjoittaminen vaikuttaa myös positiivisesti naisen ja miehen seksuaalitoimintoihin. Keskivartalon ryhti ja tuki ovat myös riippuvaiset lantionpohjan lihaksiston kunnosta.

Kenelle

Lantionpohjan kuntouttamisesta hyötyvät niin naiset, miehet kuin lapsetkin. Usein lääkäri tekee arvion fysioterapian tarpeellisuudesta. Virtsainkontinenssin hoidosta ja ennaltaehkäisystä on olemassa suomalaiset Käypä-hoito suositukset. www.kaypahoito.fi

Iästä riippumatta

Ikä ei ole este lantionpohjan kuntouttamiselle. On tärkeää hakeutua tai ohjata asiakas asiamukaiseen hoitoon ajoissa, sillä näin saavutetaan nopeammin tuloksia.

Menetelmät

Ohjattu harjoittelu on motivoivaa ja se perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Fysioterapiassa voidaan hyödyntää lantionpohjan lihastestausta tarkoitukseen soveltuvan mittarin (biofeedback) avulla ja tarvittaessa fysioterapiassa käytetään elektroterapiaa.

Kokonaisuus huomioiden

Fysioterapiassa huomioidaan myös muut lihasryhmät ja kehon toiminnot, jotka vaikuttavat lantionpohjan toimintaan.

Klinikkasetti

Klinikkasettiin kuuluu biofeedback-laite, jolla mitataan lantionpohjan lihasten toimintaa emättimen kautta. Miehillä mittaus suoritetaan peräaukon kautta anaalielektrodilla. Toimenpide on kivuton ja asiakas voi katsella tietokoneruudulta, miten hyvin lantionpohjan lihakset toimivat.

– kotiharjoituslaite, joka ohjelmoidaan mittaustulosten perusteella.

– elektroterapialaite, jolla voidaan hoitaa kiputiloja, rauhoittaa rakkolihasta pakkoinkontinenssissa (urge) tai aktivoida minimaalisesti toimivia lihaksia ponnistusinkontinenssissa.

KuntoKamarilla Mirja Hannula on kouluttautunut lantionpohjan fysioterapiaan.

lähde ja lisätietoja: www.pelvicus.fi

KuntoKamari Oy

KuntoKamari palvelee sinua Nousiaisten
lisäksi myös Velkualla keskiviikkoisin.

Y-tunnus 2422978-2

Nousiainen

Kaitaraistentie 162, Nousiainen

Avoinna sopimuksen mukaan.

Velkua

Kummeli Sauniementie 3, Velkua

Velkua/Teersalon vastaanotto on avoinna keskiviikkoisin. Kotikäynnit saariin myös veneellä tai yhteysaluksella.

Share This