Yksilöllinen fysio- tai lymfaterapia, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin, sisältää seuraavat alueet:

  • Kuntoutujan liikkumisen ja toimintakyvyn sekä niihin liittyvien valmiuksien ja edellytysten arviointi, tutkiminen ja mittaukset.

  • Fysioterapian suunnittelu ja toteutus yhdessä kuntoutujan kanssa.

  • Kotiohjelman laatiminen, ohjaus ja seuranta.
  • Apu- ja harjoitusvälinetarpeen arviointi, hankinnassa avustaminen, käytön opetus ja seuranta.
  • Kotikäynnit (myös koululla tai päivähoitopaikassa).
  • Raportointi ja palautteet sopimuksen mukaan.

Terapia voidaan toteuttaa vastaanotolla, kotikäynteinä, päivähoitopaikoissa tai altaalla.

Yrityksille ja yhteisöille räätälöimme lisäksi ryhmätoimintoja.

Kuntoutuksen kotitalousvähennys hyväksyttiin 29.11.2023 eduskunnassa. Tässä tietoa 1.1.2024 voimaantulleesta uudistuksesta:
👉Vuoden 2024 korotettu korvattava määrä on 60 % yritykselle maksettavasta kotona tuotetun palvelun hinnasta.
👉Kotitalousvähennyksenä voidaan vähentää vain kotona tehdyn työn osuus. Asiakas ei voi siis vähentää esimerkiksi matkan osuutta laskusta. Matkakorvaus ja kotona tehty työ on eroteltava laskulla.
👉Korotettu enimmäiskorvaus per verovelvollinen on 3500 € vuodessa. Korotus on määräaikainen. Verovuodesta 2025 alkaen korvausrajat ovat vastaavasti 40 % ja 2250 €.
fysioterapeutti ja asiakas