Yksilöllinen fysio- tai lymfaterapia, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin, sisältää seuraavat alueet:

  • Kuntoutujan liikkumisen ja toimintakyvyn sekä niihin liittyvien valmiuksien ja edellytysten arviointi, tutkiminen ja mittaukset.

  • Fysioterapian suunnittelu ja toteutus yhdessä kuntoutujan kanssa.

  • Kotiohjelman laatiminen, ohjaus ja seuranta.
  • Apu- ja harjoitusvälinetarpeen arviointi, hankinnassa avustaminen, käytön opetus ja seuranta.
  • Kotikäynnit (myös koululla tai päivähoitopaikassa).
  • Raportointi ja palautteet sopimuksen mukaan.

Terapia voidaan toteuttaa vastaanotolla, kotikäynteinä, päivähoitopaikoissa tai altaalla.

Yrityksille ja yhteisöille räätälöimme lisäksi ryhmätoimintoja.