• Selkäydinvammat

 • Toispuolihalvaukset (Bobath)
 • Harvinaiset neurologiset sairaudet
 • MS

Yksilöllinen aikuisneurologinen fysioterapia koostuu monipuolisesta, yksilöllisten tavoitteiden mukaisen terapiasuunnitelman pohjalta toteutettavasta ohjelmasta. Fysioterapeutti tekee tarvittaessa yhteistyötä myös asiakkaan lähiverkoston kanssa. Yksilölliseen fysioterapiaan sisältyy tavoitteista riippuen:

 • Liikkumis- ja toimintakykyyn liittyvien taitojen ja valmiuksien harjoittamista
 • Apu- ja liikuntavälineiden käytön sekä kompensaatiokeinojen harjoittelua
 • Hengitysharjoituksia
 • Seisomatelineharjoittelua
 • Polkulaiteharjoittelua
 • Painokevennettyä kävelyä
 • Sähköärsytyshoitoja
 • Kipuhoitoja
 • Tasapainon harjoittamista eri toimintaympäristöissä ja eri välinein
 • Tarvittaessa myös Bobath-terapiaa
 • Lantionpohjamittauksia ja -harjoituksia

”Fysioterapia on minulle elämän ehto ja se mahdollistaa kotona selviytymisen. Se on sekä fyysisesti että henkisesti tärkeää.”

Aino

”Fysioterapialla on suuri merkitys. Itse en olisi osannut tehdä oikeita asioita enkä oikealla tavalla.”

Heikki

”Liikeradat pysyvät avoimina, spastisuus ja hartiaseudun kiputilat ovat vähentyneet.”

Liisa

NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath -terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. NDT, Bobath -lähestymistavan loivat 1940-luvulla Lontoossa lääkäri Karel Bobath ja hänen vaimonsa, fysioterapeutti Berta Bobath.

​Myöhemmin lähestymistapaa kehittivät erityisesti vauvojen terapian osalta Sveitsissä lääkäri Elsbeth Köng ja fysioterapeutti Mary Quinton. Nykytietämys motorisen kontrollin ja motorisen oppimisen teorioista on rikastuttanut ja monipuolistanut NDT, Bobath -terapian teorioita ja toteutusta tänä päivänä.

NDT, Bobath -lähestymistapa kuntoutuksessa tarkoittaa tapaa analysoida ja tulkita yksilön liikkumiseen, toimintakykyyn ja kommunikointiin liittyviä kykyjä ja haasteita, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä. NDT, Bobath -lähestymistavalla ratkaistaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että yksilön elinpiirissä.

NDT, Bobath -terapeutti arvioi yksilön liikkumis-, toiminta- ja kommunikointitaitojen perusteella, mitä kunkin yksilön on mahdollista saavuttaa, jos hänelle tarjoutuu riittävä määrä tilaisuuksia harjoitella ja siten oppia.

NDT, Bobath -terapeutit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä yksilön, hänen perheensä ja lähiympäristönsä, mm. päiväkodin ja koulun henkilökunnan kanssa. Yhteinen NDT, Bobath -terapiakoulutus helpottaa eri terapeuttien yhteistä työskentelyä riippumatta ammatista.

NDT, Bobath -koulutetut fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit työskentelevät yksilöiden kanssa, joilla on hankaluuksia liikkeen säätelyssä johtuen keskushermostovauriosta tai muusta sen kaltaisesta tilasta. Liikkeen säätelyn hankaluus aiheuttaa vaikeutta asennon ylläpitämisessä ja liikkumisessa. Toimintakykyyn saattaa kehittyä rajoitteita, jotka vaikeuttavat päivittäistä osallistumista elämän eri alueilla.
Bobath-lähde ja lisätietoja:
www.ndt-yhdistys.fi