Allasterapia on yksilöllisen fysioterapian erityismuoto. Kela ja TYKS ostavat tätä palvelua meiltä osana kuntoutujien fysioterapiaa. Toteutamme allasterapiaa kuntoutujalle parhaiten sopivassa paikassa. Useimmiten käytämme uimahalleja, kuten Raision Ulpukkaa, Turun Impivaaraa ja Epitihiaa terapian toteuttamiseen.

Allasterapiaan sisältyy tavoitteista riippuen

 • Liikkumis- ja toimintakykyä tukevaa terapiaa
 • Tasapaino-, kehonhallinta- ja koordinaatioharjoittelua
 • Vesiliikunta-apuvälineiden käyttöönottamista ja harjaannuttamista
 • Uintitekniikan opetusta
 • Motivointia uinti- ja vesivoimisteluharrastukseen
 • Vesiliikuntaharrastusvälineiden kokeilua ja käyttöönottoa
 • Asiakkaan ja läheisten ohjausta ja neuvontaa

”Allasterapiassa terapian toteutuspaikka on aivan ihana ja lämmin vesi saa rentoutumaan ja mahdollistaa näin erittäin monipuolisen terapian toteutumisen.”

Eino

Allasterapian ja vesivoimistelun hyödyt

 • Vesivoimistelu auttaa sinua pääsemään kuntoon ja pitämään itsesi kunnossa.
 • Vedessä on nosteen vuoksi helppo tehdä sykettä kohottavia harjoituksia, jotka parantavat yleiskuntoa eli hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä. Erityisesti tästä on hyötyä niille, jotka eivät kuivalla maalla voi syystä tai toisesta tehdä aerobista harjoittelua. Toisaalta vedessä voi harjoitella hyvin myös matalatehoisesti, koska ihminen painaa vedessä vain noin neljä kiloa.
 • Nivelten liikerajoituksia voi vähentää hyödyntämällä nostetta harjoittelemalla vaakatasossa, ylhäältä alas tai alhaalta ylös suuntautuvin liikkein. Noste vähentää niveliin kohdistuvaa painetta ja vähentää liikekipuja erityisesti lonkissa ja polvissa. Näin kävely-, juoksu- ja hyppyharjoitukset ovat mahdollisia myös sellaisille, jotka eivät kuivalla maalla näitä pysty tekemään.
 • Lihaskivut ja jännitys vähenevät, kun hyödynnetään lämmintä vettä ja veden hierovaa vaikutusta.
 • Lihasvoimaharjoittelussa voi hyödyntää veden ominaisuuksia lisäämällä tehoa nopeuttamalla liikettä, muuttamalla liikkeen suuntaa, lisäämällä vastuspinta-alaa asentoa muuttamalla tai apuvälineitä käyttämällä.
 • Vesivoimistelua voi harrastaa monissa paikoissa, esimerkiksi mökkirannoilla, uimarannoilla, uimahalleissa, kylpylöissa ja uimaloissa.
 • Vesivoimistelu auttaa pitämään useiden pitkäaikaissairauksien oireita kurissa ja vähentää joillakin kipulääkkeiden tarvetta. Tällaisia ovat muun muassa reuma, muut TULE-sairaudet, hengityselinsairaudet ja sydänsairaudet.
 • Vesivoimistelijan ei tarvitse välttämättä osata uida eikä kastaa päätä veteen.
 • Vesi vastustaa ja tukee liikettä sen mukaan millaiset ovat yksilölliset tarpeesi.
 • Vesivoimistelulla voidaan tarpeen mukaan parantaa yleis- ja lihaskuntoa, lihasten venyvyyttä, nivelten liikkuvuutta, ryhtiä, lihastasapainoa ja yleistä rentoutuneisuutta sekä myös laihduttaa.
 • Vesivoimistelusta saat terveyttä, elämänvoimaa ja puhtauden tunnetta.
 • Vesivoimistelu aiheuttaa hyvin harvoille lihasharjoitusten jälkikipuja.
 • Vesivoimistelussa saa osaamisen ja onnistumisen kokemuksia.