Kinesioteippaus on kehitetty alunperin jo 1970-luvun loppupuolella Japanissa, kun kiropraktikko Kenzo Kase huomasi ihon kevyen liikuttelun vaikuttavan positiivisesti nivelen liikelaajuuteen sekä koettuun kipuun.

Aluksi haluttu vaikutus saatiin terapeutin kosketuksella ja fasilitaatiolla, mutta Kasen tavoitteena oli saada vaikutus myös kestäväksi terapiakerran jälkeen.

Johtoajatuksena oli tukea kehon luonnollista paranemisprosessia ja tähän ratkaisuksi löytyi ainutlaatuinen elastinen teippi, joka kiinnitetään iholle erityisten tekniikoiden avulla. Vaikka Kasea tituleerataan laajasti kinesioteippauksen isäksi, on alkuperäisen patentin kyseisestä teippituotteesta tehnyt kuitenkin Joseph C. Komp jo vuonna 1970.

 • Selkäydinvammat

 • Toispuolihalvaukset (Bobath)
 • Harvinaiset neurologiset sairaudet
 • MS

Kinesioteippauksen perustekijöitä

 • Teippaus lihastoiminnan normalisoimiseksi tai optimoimiseksi faskiarakenteen kautta
 • Teipissä tai teipattavalla alueella (teipattavissa kudoksissa/rakenteissa) tietyn asteisen venytyksen käyttäminen, jotta saadaan lievitettyä ihonalaista painetta, luotua tilaa ihon alle ja saadaan haluttu vaikutus kudostoimintaan
 • Faskiarakenteeseen vaikuttaminen kudosten siirtojen avulla
 • Tilan tekeminen ihon alle verenkierron ja imunestevirtauksen (lymfa) kohentamiseksi
 • Niveltoiminnan ja asennon mekaanisempi ohjaaminen ja muistuttaminen voimakkaampien tekniikoiden avulla
 • Kivun lievittäminen paikallisesti kipukohdan ja laajemmin kivun aiheuttajan mukaisesti
 • Teippien käyttäminen eri tekniikoilla sekä teipattavan kohteen mukaan valituissa erityisissä muodoissa

Vaikutukset

Kinesioteippausta käytetään yleisimmin lievittämään kipua, lisäämään nivelliikkuvuutta, ohjaamaan liikettä tai kehon käyttöä, kohentamaan asento- ja liiketuntemusta sekä optimoimaan lihastoimintaa. Lisäksi kinesioteipin avulla voidaan vaikuttaa liikkeen laatuun ja rytmiin, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tarvittaessa tukea niveltä toiminnallisesti. Myös erilaiset turvotustilat voivat usein olla otollisia kinesioteippauskohtaita.

Kinesioteippaus on luonteeltaan sensorinen teippaus ja sen vaikutus perustuu pääsääntöisesti proprioseptiikkaan, ihon ja sen alla olevien kudosten kautta keskushermostolle välittyviin aistimuksiin sekä teipin avulla tehtäviin kevyisiin kudosten siirtoihin.

Kinesioteippausta voidaan käyttää esimerkiksi terapeuttisen harjoittelun tukena ja yhtenä fysioterapeuttisena keinona osana muuta kuntoutusta.

Kinesioteippauksen vaikutuksia voivat olla esimerkiksi

 • Kivun lievittyminen
 • Nivelliikkuvuuden lisääntyminen
 • Kehontuntemuksen lisääntyminen
 • Asennonhallinnan kohentuminen
 • Lihastoiminnan parempi kohdistuminen
 • Verenkierron ja imunestevirtauksen (lymfa) vilkastuminen
 • Fibroottisen kudoksen pehmeneminen
 • Nivelmekaniikan paraneminen
 • Liikemallin normalisoituminen
 • Liikehallinnan kohentuminen
 • Niveltuen lisääntyminen ja haitallisten liikesuuntien välttäminen (esim. subluksaatio)
 • Lihastoiminnan normalisoituminen

lähde ja lisätietoja: www.kinesioteippaus.fi