Seksuaalisuus on meissä kaikissa. Synnymme ja kuolemme seksuaalisina olentoina ja seksuaalisuus ohjaa meidän elämäämme monin eri tavoin.

Seksuaalineuvonta on vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakas- tai potilastyötä.

STM:n seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa 2007–2010 todetaan, että seksuaaliterveyden edistäminen sisältyy useisiin viimeaikaisiin terveydenhuollon suosituksiin. Seksuaalineuvonta kuuluu siis oleellisena osana ehkäisevän terveydenhuollon palveluihin.

Seksuaalineuvonnan palvelutarpeen katsotaan myös lisääntyvän tulevaisuudessa, koska nykyiset sukupolvet ovat suhteessaan seksuaalisuuteen erilaisia kuin aiemmat sukupolvet. Esimerkiksi seksuaalisia toimintahäiriöitä pystytään hoitamaan paremmin kuin ennen. Myös kulttuurin ylierotisoituminen vääristää ihmisten kuvaa seksuaalisuudesta ja luo epärealistia odotuksia, joiden vastapainoksi tarvitaan asiallista tietoa ja neuvontaa.

Seksuaalineuvonnassa työntekijä antaa asiakkaalle luvan seksuaalisuuteen liittyviin ajatuksiin, mielikuviin, tunteisiin ja tarpeisiin. Nuori voi esimerkiksi pohtia itsetyydytykseen liittyviä kysymyksiä. Rajatun tiedon antaminen tarkoittaa, että ammattilainen antaa tietoja esimerkiksi sukupuolielinten anatomiaan, kasvuun ja kehitykseen, raskauteen ja sen ehkäisyyn sekä seksitauteihin liittyvissä kysymyksissä. Seksuaalineuvontaa voidaan jäsentää PLISSIT-kaavion avulla.

SEKSUAALINEUVONTA on yksilöllistä, tavoitteellista, asiakkaan ja potilaan tarpeesta lähtevää ammatillista vuorovaikutussuhteessa tapahtuvaa seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvien asioiden ja ongelmien käsittelyä.

Seksuaalineuvonta on 2-5 kerran prosessiluontoista ammatillista vuorovaikutusta, joka sisältää aloituksen, työskentelyvaiheen ja lopetuksen.

Edellytykset onnistuneelle seksuaalineuvonnalle ovat:

  • Ammattietiikan noudattaminen
  • Hoitotyön periaatteiden noudattaminen
  • Työskentely PLISSIT –mallin kahdella ensimmäisellä tasolla
  • Ammatillinen vuorovaikutus

Seksuaalineuvonnassa käytetään työvälineenä seksuaalianamneesia asiakkaan seksuaalihistorian kartoittamiseksi ja ajankohtaisen avun tarpeen määrittämiseksi.

Parhaimmillaan seksuaalisuus luo suurta tyydytystä ja mielihyvää elämään. Koska seksuaalisuus on kuitenkin ihmisen persoonan ja tunne-elämän hienovaraisimmalla osa-alueella, voi seksistäkin tulla ongelmia.
Seksuaalineuvontaan voit hakeutua silloin, kun sinulla on mitä tahansa asiaa koskien omaa tai toisen seksuaalisuutta, seksuaalisuuden muotoja, parisuhdetta, sukupuolista toimintaa ja kanssakäymistä tai seksuaaliterveyttä.

Seksuaalineuvonnassa selvitellään sukupuolisuuden, sukupuolisuhteiden ja seksielämän erilaisia häiriöitä. Seksuaalisia häiriöitä voivat olla muun muassa sukupuolinen haluttomuus, kiihottumishäiriöt, erektiohäiriöt (nopea tai viivästynyt siemensyöksy) tai orgasmivaikeudet.

Seksuaalisuuteen voi tulla muutoksia joko sairauden, onnettomuuden tai väkivallan seurauksena. Myös vanheneminen ja elämän muutokset (raskaus, vanhemmuus, ero tms.) voivat muuttaa omaa kykyä käsitellä muuttunutta seksuaalisuuttaan. Pitkäaikaissairaudet, kuten syöpä, diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, reuma ja mielenterveysongelmat, aiheuttavat aina muutoksia myös seksuaalisessa minäkuvassa Silloin saattaa olla hyvä päivittää omaa tilannettaan yhdessä seksuaalineuvojan kanssa.

Olet tervetullut KuntoKamarin seksuaalineuvontaan fysioterapeutti Hanna Tammen vastaanotolle riippumatta iästäsi, seksuaalisesta suuntauksestasi tai perhetilanteestasi. Keskustelu on luottamuksellista ja siihen voidaan liittää terapiaa asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.