Kuntoutukseen haetaan terveyskeskuksen kautta.

Terveyskeskus voi järjestää kuntoutuksen itse tai ostaa sen yksityiseltä kuntoutuspalvelun tuottajalta.

Veteraanien kuntoutus

Rintamaveteraanikuntoutuksen tavoitteena on, että veteraanit saavat suunnitelmallista kuntoutusta vuosittain.

Kuntoutusta on mahdollista saada laitoskuntoutuksena tai päivä-, koti- ja muuna avokuntoutuksena. Vuosittainen laitoskuntoutusjakso voi olla keskimäärin 10 päivää vuodessa. Avokuntoutuskäyntejä on mahdollista saada enintään 30 kertaa vuodessa.

Mekin käytämme TOIMIVA-testistöä

TOIMIVA-testi on Valtiokonttorin toimintakykytyöryhmän suunnittelema mittausmenetelmä sotainvalidien ja rintamaveteraanien fyysisen toimintakyvyn testaamiseen. Testissä yhdistetään jo käytössä olevia toimintakyvyn osa-alueita mittaavia testejä. Valittujen testien kriteereinä ovat olleet hyvältä mittausmenetelmältä vaadittavat ominaisuudet ja sen lisäksi sopivuus sotainvalidien ja rintamaveteraanien ikäryhmälle.

TOIMIVA-testit rakentuvat kuudesta osiosta, joiden avulla mitataan iäkkään henkilön edellytyksiä suoriutua päivittäisistä toiminnoista. Osiot ovat yhdellä jalalla seisominen, tuolilta ylösnousu, puristusvoima ja 10 metrin kävelynopeuden mittaus. Lisäksi kokonaisuuteen on sisällytetty VAS-kipujana ja PEF-mittaus, koska kipu ja keuhkojen toiminta ovat tärkeitä iäkkään toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä. Kohderyhmänä TOIMIVA-testissä ovat yli 70-vuotiaat henkilöt.