Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrittelee potilaan oikeudet terveydenhuollossa ja se korostaa potilaan oikeutta hyvään terveydenhoitoon. Potilaalla on oikeus myös potilasvastaavan palveluihin. Häneltä saat tietoja potilaan oikeuksista, neuvoja hoitoon tai kohteluun liittyvässä muistutuksessa sekä potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen potilasasiavastaavan yhteystiedot:

P. 02 313 2399
ma-pe klo 8-15.30
tietoturvallinen sähköposti: www.suomi.fi/viestit
Tapaamiset vain ajanvarauksella.