Tietosuojaseloste

KuntoKamari Oy:n tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

KuntoKamari Oy
Yhteystiedot:
Kaitaraistentie 162,
21270 NOUSIAINEN

 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Mirja Hannula/ KuntoKamari Oy
Kaitaraistentie 162,
21270 NOUSIAINEN
mirja.hannula@kuntokamari.fi

 

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen
Kirjanpidon laatiminen

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöintitiedot; nimi, syntymäaika, yhteystiedot
Tiedot asiakkaan varaamista palveluista
Tiedot palveluiden toimittamisesta
Laskutustiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn antamat tiedot
Rekisterin pitäjän omassa toiminnassa keräämät tiedot
Rekisteröidyn suostumuksella seuraavilta rekisterin pitäjiltä siirtyneet tiedot:
Kela, TYKS, terveyskeskukset, hoitava lääkäri

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Terapiapalaute rekisteröidylle itselleen
Rekisteröidyn suostumuksella hoidosta vastaavalle lääkärille ja maksajalle (esim. Kela)

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä ja/tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Lukitussa tilassa

ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Asiakashallinta-ohjelmaa pääsee käyttämään vain organisaation jäsen henkilökohtaisella salasanalla.
Rekisteröidyn tiedot ovat salassa pidettäviä; tietoja pääsee selaamaan vain rekisteröidyn oma fysioterapeutti.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tietojensa oikeellisuuden asiakashallintajärjestelmästä.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

KuntoKamari Oy

KuntoKamari palvelee sinua Nousiaisten
lisäksi myös Velkualla keskiviikkoisin.

Y-tunnus 2422978-2

Nousiainen

Kaitaraistentie 162, Nousiainen

Avoinna sopimuksen mukaan.

Velkua

Kummeli Sauniementie 3, Velkua

Velkua/Teersalon vastaanotto on avoinna keskiviikkoisin. Kotikäynnit saariin myös veneellä tai yhteysaluksella.

Share This